Executive Coaching

Executive coaching er essentielt for alle topledere, uanset om man er ansat direktør eller ejerleder. Som direktør er der (for) mange fokuspunkter. Det betyder at man, som topleder har behov for en, der kan hjælpe med at sikre, at fokus er det rigtige sted, samt hvad konsekvenserne af det fokus betyder. De største erhvervsledere har indset, at eksterne input fra betroede sparringspartnere, er essentielle for deres videreudvikling. Det kan du få med executive coaching. 

 

Ledelse handler om at sikre fremdrift og udvikling. Dygtige topledere, der har erfaring med ledelse, er i stand til at øge egen og andres effektivitet. Executive coaching handler om, at udvikle kompetencer, eller indstilling, for at øge værdien, som den enkelte topleder skaber.

 

En øget bevidsthed, skaber bedre forudsætninger, for at træffe gode beslutninger

 

Transition

Transition er ordet for den udvikling, toplederen skal gennemgå, for at blive en dygtig og effektiv leder. Mange topledere udvikler sig gradvist i rollen, indtil et vidst punkt, hvor det er umuligt for én selv at sørge for den videre udvikling. Når man har lavet transitionen, vil ens holdning til ledelse, have ændret sig til, i højere grad, at skabe resultater gennem andre, og mindre om at skabe succes via egne praktiske bidrag. Som erhvervscoach og lederudvikler, kan jeg igennem executive coaching med at øge selvindsigten, på en tryg og resultatskabende måde, så man får mærkbare resultater, af at arbejde med sig selv og sit lederskab.

 

Træning i nye lederkompetencer

Det essentielle som topleder, er at du skaber resultater. Hvis du ønsker at gøre det på en bæredygtig måde for din både lederen og organisation, så kræver det at du er i stand til at kommunikere på en måde, så hele organisationen har lyst til at arbejde mod det mål. Det hviler på dine skuldre, at du kan skabe følgeskab hos dine medarbejdere, for de er din vigtigste ressource til at indfri egne og organisationens ambitioner - og det er det executive coaching kan hjælpe med.

 
Modern Work Space

Indhold

Vores samarbejde øger din bevidsthed, om din egen lederadfærd. En øget bevidsthed betyder, at du ser på dig selv og dine handlinger, gennem forskellige værktøjer i forløbet. Ved at se på din lederadfærd gennem forskellige værktøjer, kan du bruge de nye erkendelser, som hjælper dig videre i din lederkarriere.
Det har vist sig særligt succesfuldt at anvende 360° feedback, som et af værktøjerne.

 

Executive coaching til topledere

Executive Coaching er velegnet i følgende situationer:

 • Resultatskabende lederskab, ledelsesværktøjer der sikrer proaktivitet i organisationen

 • Selvindsigt og værdiafklaring, gennem personlig udvikling

 • Nye vinkler på problemstillinger, der hindrer fremdrift i organisationen

 • Præstationsfremmende værktøjer, der gavner toplederen og organisationen

 • Større succes for toplederen og organisationen, via bedre samarbejdsrelationer

 • Karriereafklaring, en afgørende faktor for toplederens motivation

 • Samarbejdsproblemer i direktionen, eller bestyrelsen

 
Bussinessman i moderne kontor

Samarbejdet

Bidrag til toplederens udvikling 

Executive Coaching er en løsningsfremmende samtaleform, hvor coachen hjælper toplederen med at få løst de udfordringer, som toplederen finder relevante. Alt kan løses i dialogen, for hele teknikken i coaching går ud på at sikre, der er nok motivation og engagement, i at udføre den handling/beslutning, som samtalen handler om. Derfor er en executive coachs vigtigste egenskaber, som støtter toplederen i at udføre jobbet: 


 • sætter sig hurtigt ind i toplederens situation 

 • evner at spørge til ”blinde pletter” hos toplederen

 • evner at udfordre toplederen, på en konstruktiv måde 

 • skaber commitment til fremtidige handlinger

 • understøtter den personlige udvikling toplederen gennemgår

 

Teoretisk grundlag

Alle udviklingstiltag bygger på et velfunderet fundament af teorier indenfor læring, organisatorisk udvikling, organisatorisk psykologi, neuropsykologi, positiv psykologi, emotionel intelligens, systemisk tænkning, narrativ teori, systemisk teori, tillagt min solide uddannelse i, og erfaring med, forandringsledelse. Derudover har jeg gennem de seneste 5 år, arbejdet mere og mere intensivt, med Leadership Pipeline, som værktøj til at forankre ledelsesopgaven.

 

Procesbeskrivelse

Målgruppe

Topledere, der ønsker at udvikle præstationsfremmende lederskab, og samtidig opnå mere overskud privat og professionelt. Alle forløb, tager udgangspunkt i toplederens ambitioner for sit lederskab.

Indhold

Inden forløbet starter, gennemføres en samtale om mål med forløbet. Disse mål danner grundlag for samtalerne og effektmålingen. Samtalerne foregår enten face-to-face eller online/telefon. Vi arbejder metodisk efter min egen model MESTR.

Varighed

For at maksimere toplederens mulighed for læring og forankring, strækker forløbene sig typisk mellem 9-12 mdr.

Effektmåling

Som noget unikt, gennemføres en effektmåling i forbindelse med forløbet. Så du kan vurdere effekten af forløbet og din egen indsats.

 

Forløb

Skræddersyet indhold, for maksimal effekt

Standard

Til udviklingsorienterede ledere

6 x 1,25 timers Løsningsorienterede samtaler (face-to-face eller online)

2 x effektfulde skræddersyede mentaltræningsprogrammer

1 x halv arbejdsdag hvor jeg følger dig, afsluttes med en session, hvor mine observationer deles

1 x Lederprofilværktøj til at understøtte din udviklingsplan 

1 x opfølgende session 3-4 mdr. efter forløbet er afsluttet

1 x Notesbog til refleksioner

Mulighed for abonnementsbetaling

Premium

Personlig ledertræner 12 mdr.

10 x 1,25 timers Løsningsorienterede samtaler (face-to-face eller online)

4 x effektfulde skræddersyede mentaltræningsprogrammer

1 x halv arbejdsdag hvor jeg følger dig. Afsluttes med en session, hvor mine observationer deles

1 x 363ᵒ Lederprofil til at understøtte din udviklingsplan

1 x opfølgende session 3-4 mdr. efter forløbet er afsuttet

1 x Notesbog til refleksioner

Adgang til mig 24/7 i hele forløbet

Mulighed for abonnementsbetaling

 
Kontakt

Fjeldhammervej 15

2610 Rødovre

morten@brggr.com

+45 61 61 29 67