©2019 www.brggr.com.

Mod, træfsikre beslutninger, gennemslagskraft 

– bliv den leder du selv ser op til.

Udfold dit fulde potentiale

Det er tårnhøje udfordringer, du som leder står overfor i dag. Skyhøje krav om at træffe hurtige og rigtige beslutninger, om bæredygtige løsninger, klima hensyn, disruption, indtjening, gode kundeoplevelser, trivsel hos medarbejdere, personligudvikling etc. 

 

Det stiller krav til dit lederskab. Til dine evner og dit mod til at udfordre dig selv personligt og på det ledelsesmæssige plan.  Der er behov for frygtløse ledere! Ledere, der tør udfordre sig selv og virksomheden. For det er i det frygtløse lederskab, at der skabes resultater, at der åbnes for nye bæredygtige muligheder. 

Det frygtløse lederskab er for dig, der ønsker et stærkt ståsted som leder. For dig, der vil udfordre dig selv og din virksomhed med en ny og mere værdiskabende lederadfærd. Til dig, der vil have større gennemslagskraft, og føle dig naturligt sikker dine beslutninger. Det er en lederuddannelse til dig, der vil finde ind til og udfolde dit fulde potentiale som leder. Til dig, der vil skabe værdi ved, at du turde, gå nye veje, turde efterspørge mere fra egen leder og medarbejdere. 

Uddannelsen er designet til at skabe færdigheder hos dig selv, så du bliver i stand til at udfolde dit fulde potentiale, som er fundamentet for autentisk og engagerende ledelse. 

 

Uddannelsen binder teori og viden om ledelse, organisationsudvikling, hjernen, kroppen og læring sammen med dig og dine overbevisninger. 

Se et 30 min. webinar om uddannelsen her

Formål

at lære dig at udfolde dit eget potentiale, så du bliver bedre i stand til, at udfolde dine medarbejderes potentiale. Give dig personlige ressourcer til at håndtere forandringer langt bedre. 

Udbytte

 • Du øger og styrker dit mod, til at turde gå nye veje og udfordre.

 • Du lærer at håndtere udfordringer og problemer med et højere mentalt overskud.

 • Du får en øget bevidsthed om, hvad der driver dig som menneske, om dine styrker, overbevisninger m.m

 • Dit ståsted og gennemslagskraft, vil være styrket og drive dig til bedre og de rigtige beslutninger. 

 • Du modtager masser af nysgerrige spørgsmål om hvem du i virkeligheden er, og hvad der skaber mening for dig.

 • Du får adgang til erfaren coach og underviser undervejs i forløbet.

 • Du får et netværk for livet med de andre deltagere.

 • Du opnår et større mentalt overskud og frygtløshed.

 • Du udfolder dit eget og fulde potentiale og lærer at hjælpe andre til det samme.

 

Indhold

 • MESTR modellen, som værktøj til at åbne for meningen med dit liv

 • Praktiske øvelser og værktøjer til at udfolde dit potentiale

 • Praktiske og direkte anvendelige værktøjer til at styrke dit lederskab indenfor planlægning, målsætning, teambuilding, feedback og organisering

 • Læringsmateriale baseret på mere end 4000 siders litteratur indenfor ledelse, forandringsledelse, læring, hjernen, positiv psykologi, økonomi, organisatorisk læring, systemisk tænkning, organisation og strategi

 • Afprøvning af forskellige værktøjer til at skabe mentalt overskud

 • Værktøjer til at skabe overblik over dine værdier og kompetencer

 • Skriftlig afleveringsopgave

 

Metode

Du oplever en kompakt uddannelse, der er fyldt med nytænkende og praktiske værktøjer og metoder, der er direkte anvendelige i dit lederskab. Uddannelsen er grundlæggende designet på en måde, der giver dig maksimal læring og anvendelse af den læring i din hverdag. Undervisningen foregår, for at optimere læring og anvendelsesgrad af det lærte, via 20-40-40 reglen:

 

 • 20% teori/viden 

 • 40% afprøvning

 • 40% refleksioner 

 

Denne metode er mest effektiv, i ønsket om at skabe bæredygtige forandringer, også efter endt uddannelsesforløb. Der løses opgaver mellem modulerne, for at sikre fastholdelse af det lærte. Der etableres buddyordning, så du har en læringsmakker til at dele refleksioner, frustrationer og opgaver med, mellem modulerne.

 

Målgruppe(r)

Selvstændige, der ønsker mentalt overskud til alle de opgaver der skal udføres

Ejerledere, der ønsker værktøjer til at få medarbejdere, til at brænde ligeså meget for virksomheden, som dem selv

Topledere, der mangler værktøjer til kulturarbejde i virksomheden, eller i deres lederteam

Mellemledere, der ønsker mere indflydelse og større ledelsesrum

Bestyrelsesmedlemmer, der mangler metoder til at opnå større commitment til beslutninger

Partnere, der ønsker metoder til, at håndtere forventningspresset til salg og indtjening

Projektledere, der er træt af at deres projekt team ikke arbejder i samme retning

Kort sagt, ledere i alle afskygninger, med mindst 3 års ledererfaring.

 

Praktiske oplysninger

Der er kun plads til 10 deltagere på hvert hold, for at sikre optimal læring og maksimal tryghed.

Uddannelsen består af 4 moduler á to dages varighed, med ca. en måned mellem hvert modul, ialt 8 dage.

 

De tre første moduler er externat, mens det sidste er internat. 

Alle dage starter kl. 9 og slutter kl. 16 (undtagen dag 7, som slutter lidt senere på grund af en særlig øvelse)

Hold 2

Modul 1: 25. - 26. februar 2020 - Huset i huset, Fjeldhammervej 15, 2610 Rødovre

Modul 2: 15. - 16. april 2020  - Huset i huset, Fjeldhammervej 15, 2610 Rødovre

Modul 3: 26. - 27. maj 2020 - Huset i huset, Fjeldhammervej 15, 2610 Rødovre

Modul 4: 18. - 19. august 2020 - Et endnu ikke offentliggjort sted på Sjælland

Hold 3

Modul 1: 2. - 3. september 2020 - Huset i huset, Fjeldhammervej 15, 2610 Rødovre

Modul 2: 6. - 7. oktober 2020  - Huset i huset, Fjeldhammervej 15, 2610 Rødovre

Modul 3: 17. - 18. november 2020 - Huset i huset, Fjeldhammervej 15, 2610 Rødovre

Modul 4: 12. - 13. januar 2021 - Et endnu ikke offentliggjort sted på Sjælland

 

Du får

 • En deltagermappe med teori, viden og øvelser

 • 2 coachsessioner med underviseren, som understøtter din læring

 • Adgang til underviseren 24/7 gennem hele forløbet

 • Adgang til dit eget medlemsunivers

 • Fem gratis mentaltræningsfiler

 • Din egen personprofil inkl. teamrolle 

 • Overnatning på et rigtig hyggeligt konferencecenter på modul 4

 • Et tæt personligt netværk til de andre deltagere

 • Forplejning baseret på økologi og bæredygtighed

 

Pris

kr. 24.000,- excl. moms.

 

Betalingsbetingelser

Det fulde beløb betales senest 14 dage før modul 1. Ønskes betaling delt i flere portioner, aftales det indbyrdes.

Hvad andre har oplevet

Christina Lauridsen, 

Graduate Programme Manager

Morten has the ability to push and challenge my mindset and helped me with developing my leadership skills. He dares to ask and continues until the answer was found within myself. 

Karsten Pedersen, 

Områdedirektør

Mortens empatiske evner kombineret med den sjældne evne til, at være dybt engageret og motiveret i processen, uden at tage ansvaret - kan varmt anbefales.

Pernille Palmelund,

HR Capability & Training Consultant

Morten er en kompetent procestyrer, der formår at holde mange bolde i luften på samme tid.  Han evner at koble teori og egen erfaring sammen i udførelsen af  facilitering, performance management, coaching (træning & udførelse) samt orgnisatorisk læring.