Lederudvikling

Udfold dit Personlige Lederbrand

Ledelse handler om at sikre fremdrift og udvikling. Dygtige ledere, er i stand til at øge egen og andres effektivitet. Lederudvikling handler om, at udvikle kompetencer, eller indstilling hos den enkelte leder. Det øger værdien, som den enkelte leder skaber. De ledere jeg hidtil har samarbejdet med, har frigjort så meget positiv energi, at de har fået overskud til at håndtere, andre forhindringer i deres arbejdsliv.

 

Løsningsfokuserede forløb, der giver brændstof til bæredygtig forandring

 

Uanset hvilken lederrolle du har, er jeg sikker på, du ønsker at skabe de bedste resultater. Du har måske allerede læst og fået en masse inspiration fra foredrag, kurser og ledelsesbøger. Det kan være, at lederadfærden stadig ikke udvikler sig, selvom man har fået alt informationen. Der findes efterhånden så meget ledelseslitteratur og ledelsesmodeller, at mange bliver forvirrede og handlingslammede, når de skal finde ud af, hvilken slags leder de gerne vil være (LÆS: leve op til!)

 

Morten Rotvit, Handelsbanken

Morten udfordrer i den grad éns mindset, evner at stille de rette spørgsmål som skaber mest mulig reflektion, og udfordrer holdninger og antagelser. Jeg har absolut fået en masse ud af coach-forløbet, og giver Morten de varmeste anbefalinger!

 

Skræddersyede forløb

 

Ledercoaching

Udviklingsforløb for ejerledere og mellemledere

Transition

Transition er ordet for den udvikling, ejerlederen skal gennemgå, for at blive en dygtig og effektiv leder. Ejerlederen er typisk selv startet ”på gulvet” og oplevet, hvordan dygtig forretningsevne, har resulteret i vækst og dertilhørende flere og flere ledelsesopgaver. Når ejerlederen har lavet transitionen, vil dennes holdning til ledelse, have ændret sig til, i højere grad, at skabe resultater gennem andre, og mindre om at skabe succes via egne praktiske bidrag. Som erhvervscoach og lederudvikler, kan jeg hjælpe med at øge selvindsigten, på en tryg og resultatskabende måde, så man får mærkbare resultater, af at arbejde med sig selv og sit lederskab.

 

Metoder

Coaching

Den bevidste tilgang

Coaching fokuserer på dine styrker og kompetencer, da de mest effektivt hjælper dig til at opnå dine mål. Coaching har fokus på løsninger og fremtid, så du oplever det meget effektfuldt hvis du har drømme og ambitioner.

Mentaltræning

Den ubevidste tilgang

Mentaltræning anvendes i alle performance coaching forløb og lederudviklingsforløb, fordi det er et effektivt værktøj, til at sikre fastholdelse af besluttede adfærdsændringer.

Lederprofilværktøjer

Data til udviklingsforløb

Der anvendes lederprofilværktøjer, der matcher den rolle lederen har i virksomheden. Afhængigt af behov tilbydes både individuelle lederprofiler eller 360-analyser af en leder.


Jeg er certificeret i både Everything DiSC og People Test System, og anvender det værktøj, der giver størst mulig effekt i hvert forløb. Se mere her

 

Procesbeskrivelse

 

Analyse

Formøde med fokus på ønsket udbytte, hvad er målet med indsatsen? Præcisering af ny ønsket adfærd, samt forventet resultat af udviklingsprocessen. Dialog om mulig effektmåling af indsatsen.

Design

Baseret på resultatet af formødet designes et forløb, der indfrier forventninger til mål og effekt. Forløbet tager hensyn til virksomhedens vision, mission, kult

Eksekvering

Forløbet afvikles, med mulighed for justering undervejs, hvis det viser sig nødvendigt, for at sikre maksimal læring.

Opfølgning

For at sikre forankring af forløbet aftales altid en opfølgende dialog om forløbets effekt. Effektmåling inddrages for at illustrere udbyttet for kunden.

Teoretisk grundlag

Alle udviklingstiltag bygger på et velfunderet fundament af teorier indenfor læring, organisatorisk udvikling, organisatorisk psykologi, neuropsykologi, positiv psykologi, emotionel intelligens, systemisk tænkning, narrativ teori, systemisk teori, tillagt min solide uddannelse i, og erfaring med, forandringsledelse. Derudover har jeg gennem de seneste 5 år, arbejdet mere og mere intensivt, med Leadership Pipeline, som værktøj til at forankre ledelsesopgaven.

 
Erhvervscoach uddannelse badge
Erhvervscoach partner
Kontakt

Fjeldhammervej 15

2610 Rødovre

morten@brggr.com

+45 61 61 29 67