LEGO SERIOUS PLAY

LEGO® SERIOUS PLAY® indfrier formål og mål for udvikling af lederteamet, eller hele virksomheden, uanset om det er en strategiproces, teamudvikling, eller organisationsudvikling. Det sker på en anderledes og mere inddragende måde, end traditionel post-it øvelser og tavlefacilitering. Konceptet blev udviklet i 1990’erne i et samarbejde mellem LEGO® og professor Johan S. Roos og professor Bart Victor, som værktøj til at gøre strategiprocesser i LEGO® mere effektive og resultatskabende.

 

Konceptet bygger på viden indenfor organisatorisk læring, læring, organisationspsykologi, storytelling, strategiudvikling, kulturudvikling m.fl. Unikt værktøj, der altid leverer mere, end traditionelle udviklingsværktøjer. Processen sikrer, at alle får mulighed for at dele idéer, synspunkter og holdninger, i en tryg og tillidsskabende ramme. 


En grundliggende antagelse i LEGO® SERIOUS PLAY® er, at de bedste resultater i udviklingsprocesser opnåes, hvis der sikres adgang til kreativitet. Det gøres hurtigst og mest effektivt ved at lege. Når vi leger, så er alt muligt, og det er særdeles hjælpsomt i udviklingsprocesser. I processen har legen et formål! Så mens man leger med LEGO® SERIOUS PLAY®, så løser man konkrete udfordringer i lederteamet, eller virksomheden.

 

Cases

Udvalgte erfaringer

 

Heldagsworkshop med alle ledere i virksomheden (125 deltagere). 


Formål:

Introducere, udforske og arbejde med strategien for 2020 og grundlaget for denne på en sjov, kreativ og effektiv måde via LEGO® SERIOUS PLAY® metoden. 

IMG_3593.jpg

"Virkelig effektivt dialogværktøj, der sikrer, at alle bidrager, uanset rolle og status i teamet."

 

Super dag med LEGO® SERIOUS PLAY® og Morten Brøgger som facilitator. Som leder, var det fantastisk, at se hvordan alle kollegaerne i teamet gav max. af sig selv og gennem leg, grin, interesse og indlevelse, styrkede fundamentet i teamet endnu mere – fremtidens udfordringer kan bare komme an.

Søren Lund, filialdirektør

 

Indhold

En workshops opbygning

 

Opvarmning

Indhold: 1-3 forskellige øvelser, der alle har det formål, at løsne op for utryghed, kreativitet, frihed, storytelling og metaforbygning. 
Fokus: Opbygning af tillid til sig selv, processen og facilitator. Vigtigt fundament for succesraten i de næste faser.

Leverance

Indhold: 3-5 forskellige øvelser, der tilsammen skaber det ønskede resultat for workshoppen.
Fokus: Individuelle fortællinger gøres til fælles fortællinger. Analyse af tilgængelig viden, planlægning af tiltag og eksekvering af løsninger.

Forankring

Indhold: Opsamling af modeller, historier og al anden viden, der er fremkommet i de tidligere faser.
Formål: Her samles det hele sammen i en dokumentation, som understøtter formål og mål med workshoppen, og hjælper teamet videre.

Fire faser

Alle øvelser indeholder en fast skabelon

 1. Udfordringen

 2. Byg dit svar i en LEGO® model

 3. Del dit svar med LEGO® modellen

 4. Stil spørgsmål og reflektér

 

Garanti

Kvalificeret facilitering

Processen er sjov, inddragende og til tider, ret krævende for deltagerne, så det er vigtigt at have en erfaren og trænet facilitator. Jeg har siden min træning i metoden, gennemført adskillige forskellige workshops. Derudover har jeg mere end 20 års generel faciliteringserfaring.

 
IMG_3403.jpg

Eksempler på velegnede aktiviteter

 • ​Udvikle nye koncepter

 • Lederudvikling

 • Teamudvikling

 • Trivsel på arbejdspladsen

 • Implementere og eksekvere koncepter og planer

 • Skabe fælles mål og retning – kultur og identitet

 • Udvikle fælles forståelse, overblik og engagement

 • Samle information og viden på en konkret måde

 • Facilitere forandringer og samarbejde

 • Identificere løsningsmuligheder på udfordringer

 • Udforske konsekvenser af mulige handlinger

 • Være katalysator for dialog

 

LEGO® SERIOUS PLAY®

Processer

 

Real Time Strategy

Formål:

Bygge en færdig, gennemtestet strategi, der konkret og praktisk, kan levere på virksomhedens vision. 


Indhold: 

Grundig analyse af virksomhedens nuværende situation. Skabelse af en strategi, der sikrer virksomheden vækst i fremtiden, Dernæst afprøvning af forskellige scenarier, der syretester om strategien holder og hvor der i givet fald skal justeres. Eksekveringsplan, hvor KPI og andre målepunkter besluttes og forankres i lederteamet.


Udbytte:

Færdig og konkret eksekverbar strategi, som er bygget af hele lederteamet. Alle teammedlemmer er blevet hørt og har bidraget til strategien.


Tidsforbrug:

1-2 dage, så er der til gengæld også leveret ALT til den nye strategi, helt ned til KPI mål.


Deltagere:

2-10

Real Time Identity

Formål:

Skabe en fælles teamidentitet, hvor alle i teamet har den samme forståelse og opfattelse af teamet. 


Indhold:

5-8 forskellige øvelser med fokus på at skabe fælles teamidentitet. 


Udbytte:

Processen leverer, foruden fælles teamidentitet, løsning af min. 2 problemstillinger, der fandtes i teamet inden workshoppen. 


Tidsforbrug:

½ - 1 dags workshop


Deltagere:

2-12

Real Time Identity You

Formål:

Skabe fundament for et rigtig tæt samarbejde i teamet. 


Indhold:

5-8 forskellige øvelser, med fokus på at skabe større kendskab til teammedlemmer. 

Udbytte:

Dialoger og samtaler i løbet af dagen, frembringer ny viden om teamet. Viden som kan anvendes konstruktivt, i det fremtidige samarbejde.


Tidsforbrug:

½ - 1 dags workshop


Deltagere:

2-12

Real Time Culture

Formål:

Inddragende aktivitet for hele virksomheden, der understøtter det strategi-, eller kulturarbejde, der er i gang. 


Indhold:

Små øvelser, der alle har med virksomhedens strategi, kultur eller værdier at gøre. 


Udbytte:

Flere forstår nu bedre strategien, kulturen eller værdierne, da de selv har arbejdet med at integrere dem i hverdagen.


Tidsforbrug:

3 timer – 1 dag


Deltagere:

5 - 400

Kontakt

Fjeldhammervej 15

2610 Rødovre

morten@brggr.com

+45 61 61 29 67