Mentaltræning

- et værdifuldt værktøj i sportens verden

I sportens verden er den mentale tilstand meget afgørende for præstationsniveauet. Det kræver en særdeles stærk mental tilstand at konkurrere i sport, især i elitesport. Elitemiljøet er præget af meget hård konkurrence, uanset om det er en hold- eller individuel sportsgren, man dyrker. Mentaltræning er efterhånden blevet mere og mere udbredt, også herhjemme, med god grund!

 

Mentaltræning er en træningsform, der kan hjælpe dig med at visualisere dine mål og samtidig styrke din mentale kraft. Træningsformen er evidensbaseret og har eksisteret siden 1970’erne, hvor Lars-Eric Uneståhl introducerede træningsformen for svenske topatleter. Eliteidrætsudøvere oplever en voldsom stresspåvirkning af deres krop, når de er i konkurrence. Træningsmetoden, blev udviklet til at øge præstationsevnen, ved at mindske stresspåvirkningen og øge visualiseringsevnen. Sidenhen er kombinationen med fokuseringssamtaler og mentaltræningsprogrammer blevet en potent hjælp til idrætsudøvere, der ønsker at hjælpe sig selv til bedre resultater.

 
Sport taktik

Procesbeskrivelse

Et samarbejde, løber over en tidsbegrænset periode, for at sikre optimalt udbytte. Et forløb kan enten være meget fokuseret på et givet tema, eller på flere forskellige, hvor vi løser et ad gangen. 
Varighed og indhold af alle forløb aftales særskilt, da hver udøver eller hold har specifikke behov, jeg ønsker at tilgodese ved aftalens indgåelse.

 

Indhold

Individuelle idrætsudøvere

Kombination af samtaler og mentaltræningsprogrammer. Samtalerne drejer sig primært om målene, der ønskes opnået. Mentaltræningsprogrammerne handler om visualisering af ønsket mål, eller afspændingsøvelser. Træningsprogrammerne er 15 min. lydfiler med indhold, atleten selv har været med til at udvælge. Via dialog og afprøvning, finder vi frem til den rigtige form og indhold til træningsprogrammerne.

Holdsportsgrene

Flere og flere holdsportsgrene har også fået øjnene op for at mentaltrænere kan hjælpe deres udøvere med at opnå ambitioner. Derfor anvendes mentaltræning også i holdsportsgrene, hvor der er skabt en fælles ambition om at opnå et mål. Det arbejder trænerteamet og jeg så tæt sammen om at lave understøttende tiltag til. Både i form af specifikke mentaltræningsprogrammer eller individuelle programmer til nogle af holdspillerne.

Temaer, der tidligere har været på tavlen:

 • Håndtering af modstand f.eks. i forbindelse med skader el. bænkeplads

 • ”Hurtigere fødder” – konkret tema for en fodbold forsvarsspiller

 • Holde fokus i konkurrencesituationer

 • Fastholde fokus til træning

 • Styrket koncentrationsevne, når det gælder

 • ”Større mod” – konkret tema for håndboldspillers lyst til nærkampe

 • Personlig udvikling – tiden efter idrætskarrieren

 
bueskydning

Udbytte

Andre har opnået

 • Bearbejdning af begrænsende tanker, der stjal fokus.

 • Mental frihed under kampe

 • Hurtigere fødder

 • Øget mental modstandskraft, som blokerer forstyrrelser, der påvirker præstationen

 • Mindsket ubehag i konkurrencer

 • Øget fokus i kampe

 

Garanti

Certificeret mentaltræner

Som tidligere fodboldspiller gennem 20 år, har jeg på egen krop, mærket alt fra stresstilstande, til ekstatisk glæde. Én ting jeg ikke vidste jeg savnede var evne til at fokusere og blokerer forstyrrende elementer ude. Det har jeg nu fået redskaberne til, så jeg kan hjælpe dig eller dit hold med at optimere den mentale tilstand, som er så vigtig for den ideelle præstation.

 
Kontakt

Fjeldhammervej 15

2610 Rødovre

morten@brggr.com

+45 61 61 29 67