• Morten Brünning Brøgger

Ledelse med overskud

Er jo nemt at skrive eller sige, og vel ikke noget nogen ved deres fulde fem vil være uenige i? Alligevel oplever jeg flere og flere mennesker og ledere, der desværre ikke forstår hvad det reelt betyder! "Overskud" kan forstås på flere måder og jeg vil i denne blog folde begrebet ud, så nuancerne også bliver synlige.


Problemet med bundlinjen

Hvis du er som de fleste, tænker du sikkert på et økonomisk overskud. Vi er jo trænede i at tænke i økonomi og ved, at hvis vi ikke har styr på økonomien, så går alt galt. Samtidig hører du direktører, finansjournalister og politikere, måle succes eller fiasko i økonomi. Som samfund er vores vigtigste måleenhed dermed et begreb! Penge, er jo altså kun noget vi har "aftalt". Penge i sig selv udgør ikke en værdi i vores samfund. Vi kan ikke penge og høste pengetræet året efter! Vi kan ikke uddanne penge, eller se dem vokse op og blive større og stærkere - kun summen!


Vi har gennem årene skabt et tunnelsyn på økonomisk profit, fordi det underforstået er "vejen til succes". I en tid med stadig flere "grådigheds skandaler", kan man jo stille sig selv spørgsmålet: "er økonomisk profit det rigtige måleinstrument?"


Jeg har ikke været direktør for en multinational virksomhed, med lokationer i mere end 10 lande, eller i et C25 selskab her i Danmark. Jeg har (endnu 😉) ikke bygget en virksomhed op fra grunden og vækstet den til mellem 10 og 100 ansatte. Alligevel så ved jeg at der er noget galt. Jeg har efterhånden talt med rigtig mange mennesker, som har forladt stillinger i store og større selskaber med god løn, for at få "mening" i deres liv. Antallet af stressramte stiger nærmest i samme procentuelle takt som overskud i virksomheder, flere mennesker har brug for at slappe af, gå til mindfulness, meditation yoga, psykolog og coach osv.


Fokus på noget andet

FN har præsenteret os for de 17 globale verdensmål, som ser ud til, at samle flere nationer og virksomheder om et fælles projekt. De er naturligvis ikke direkte anvendelige i alle lande og virksomheder, men det er da en god start, hvis bare intentionen med at gå ind i arbejdet er de rigtige. "Der er gode penge i CSR" har jeg tidligere hørt en finansdirektører udtale. Det er sikkert rigtigt at der er det, men det skal jo ikke være grunden til at vi gøre det!


Der er også flere ledelseskonsulentfirmaer, der ligesom jeg selv, er optaget af at flytte fokus fra, den gængse "business school" læring om profitmaksimering og omkostningsminimering, til fokus på noget meget større. Nu hvor vi efterhånden ved mere om mere om vores fysiologi og hjernefunktion, er der fremkommet viden om, at vi i vores hierarkier og tidligere ledelsesformer har bedrevet ledelse for at styre medarbejderes frygtimpulser. Frygten gør, at vi ikke tør gøre det rigtige, vi tør ikke være innovative og kreative. På den måde kan virksomheden bedre kontrollere adfærden. Dem, der engang imellem tager en chance, læner sig frem og udviser mod, bliver hårdt straffet af ledelsen.


Jo Morten, men du vil vel ikke anerkende de ledere eller direktører, der de seneste 10 år, skandaløst har måttet forlade deres stillinger, for at de har tænkt kreativt, eller udvist mod til at vækste deres forretning. NEJ! men det handler ikke om mod eller kreativitet, det handler om, at deres interne kompas er i stykker. Disse mennesker er drevet af noget, som de en dag finder ud af ikke er hensigtsmæssigt for dem selv. Indtil det tidspunkt kommer lever de formentlig i overbevisningen om, at de lever et godt liv.


Tænk nu hvis......

  • Medarbejdertrivsel er et ord, der rent faktisk betyder noget?

  • At stress er et symptom man tager seriøst i vores virksomhed?

  • Mod, kreativitet og nysgerrighed er kompetencer vi udvikler i vores virksomhed?

  • Virksomhedens organisering og styreform gør, at de ansatte bliver lyststyrede istedet for frygtstyrede?

  • Vi overholder, livets etiske og moralske regler.


Jeg tror på

Du som leder skal kigge indad! Du skal turde udfordre dit eget lederskab, uanset om du er direktør med mange år på bagen, eller nyudnævnt mellemleder med første lederjob. Du skal spørge dig selv om, hvad det præcist er dit Personlige Lederbrand skal udtrykke? Her skal du mærke virkelig godt efter........ for du kan tro, at du skal udtrykke sikkerhed, lederskab, troværdighed og autencitet. Det behøver du slet ikke! Du skal bare være dig selv! Hvem er du og hvis du helt selv kan vælge, hvad vil du så gerne udtrykke?


pssst......mellem os, så udviser du det, også selvom du tror du udviser noget andet!

Min egen historie

Jeg har været filialdirektør i 8 år

Jeg har stiftet min egen virksomhed, i udgangspunktet for at tjene flere penge, end jeg gjorde i mit faste job

Jeg er blevet opsagt og fravalgt i jobs jeg troede var rigtige for mig

Jeg har besluttet mig for, at ovenstående ikke betyder noget i mit nuværende virke - for jeg vil være noget andet


Jeg vil indfri menneskers potentiale (tak Kristina Wilkki!) - inkl. mit eget


Kontakt

Fjeldhammervej 15

2610 Rødovre

morten@brggr.com

+45 61 61 29 67