Teamcoaching

Fælles fundament for optimal præstation

Mange teams, fungerer på overfladen, men lige under, ligger mulige konflikter, der kan bryde ud, når presset på teamet stiger. Der er en stigende efterspørgsel efter at skabe sammenhængskraft i teams. Stadigt flere lederteams, søger hjælp fra en teamcoach, fordi den eksterne hjælp, løfter teamet ud af den tilstand det er i. Metoden resulterer i, at de barrierer, der måtte stå i vejen, fjernes så teamet (igen) bliver velfungerende. Teamcoaching kan foregå med eller uden teamprofilværktøjer.

 

Som leder kan det være svært at holde fokus på de mange dagsordener. For er det vigtigere at teamet er velfungerende, eller at de leverer? Hvis man som leder selv er fokuseret på at levere resultater (hvilket de fleste naturligt er!), kan der på den lange bane, opstå konflikter eller andre komplikationer i samarbejdet i teamet. Det betyder at teamet pludselig ikke præsterer på det niveau, de tidligere har gjort. Når teamledelse ikke er helt ligetil, er det fordi, der i alle teams findes forskellige personligheder, som alle vil og skal involveres, for at blive engagerede.

 

"Teamcoaching, handler i bund og grund om, at skabe et fælles fundament for optimal præstation."

Teamcoaching2.png
 
MB peger-kopi2.JPG

Formål

Optimal anvendelse af teamcoaching

Formålet med teamcoaching, er at finde løsninger på udfordringer / ambitioner og derfra komme frem til konkrete handlingsplaner. Årsagen til at teamcoaching bliver mere og mere udbredt er, at processen teamet gennemgår, er så engagerende og motiverende, at alle i teamet, bliver mere effektive individuelt - og mindst ligeså vigtigt som team.


Velegnet til følgende processer:

  • Fælles vision/formål med teamet

  • Faciliterede samarbejdsøvelser

  • Udvikling af samarbejdet

  • Øge sammenhængskraften i teamet

  • Øge tilliden til hinanden

  • Øge viljen til at udvikle hinanden

  • Fælles engagement i et ambitiøst mål

  • ”Rense luften” på en konstruktiv måde

 

Effektiv problemknuser

Mange teams, fungerer på overfladen, men lige under, ligger mulige konflikter, der kan bryde ud, når presset på teamet stiger. Der er en stigende efterspørgsel efter at skabe sammenhængskraft i teams. Stadigt flere lederteams, søger hjælp fra en teamcoach, fordi den eksterne hjælp hjælper teamet ud af den tilstand det er i. Metoden resulterer i, at de barrierer der måtte stå i vejen fjernes, så teamet (igen) kan blive velfungerende.

 
Modern Work Space

Udbytte

Fokus på konkret og praktisk løsning af udfordringer, som teamet står overfor. Det er løsning af arbejdsopgaver, mens man udvikler den enkelte og teamet. Et teamcoachforløb giver lederen, mulighed for at ”tage fri”, som leder i kortere tid. Lederen kan engagere sig i teamet, og bidrage på lige fod med sine teammedlemmer. Lederen slipper med andre ord, for at skulle være ansvarlig for processen, med at få teamet til at blive enige om ambitionen. Det kan trygt overlades, til en erfaren erhvervscoach og mentaltræner, der sikrer udvikling i teamets samarbejdseffektivitet. Det er skræddersyet kombineret lederudvikling og teamudvikling med cases og problemstillinger fra egen hverdag. Mens den enkelte og teamet udvikler sig, løses de udfordringer, som teamet står overfor.

 

Kvalificeret facilitering

Garanti

Processen er sjov, inddragende og til tider, ret krævende for deltagerne, så det er vigtigt at have en erfaren og trænet facilitator. Jeg har 15 års faciliteringserfaring og trænet mere end 1000 ledere, i forskellige træningssituationer, wokshops og coachsessioner.

 

Forløb

Skræddersyet proces, baseret på teamets behov

Forløb over 3-5 sessioner, fordi det er mest effektfuldt. Sessionerne bruges til analyse, målsætning og planlægning. Mellem sessionerne, er der fokus på at eksekvere på handlingsplanerne fra seneste session. Hvis det er relevant, inddrages The Five Behaviors® teamprofilværktøj, eller LEGO® SERIOUS PLAY®, så det kan bidrage til teamets sammenhængskraft.

 

Procesbeskrivelse

 

Analyse

Formøde med fokus på ønsket udbytte - hvad er målet med indsatsen? Præcisering af ny ønsket adfærd, samt forventet resultat af udviklingsprocessen. Dialog om mulig effektmåling af indsatsen.

Design

Baseret på resultatet af formødet designes et skræddersyet forløb, der indfrier kundens forventninger til mål og effekt. Forløbet tager hensyn til virksomhedens vision, mission, kultur og lederteamets tilstand.

Eksekvering

Forløbet afvikles med et udvalgt værktøj, der vurderes velegnet til dette lederteam. Mulighed for justering undervejs, hvis det viser sig nødvendigt, for at sikre maksimal læring.

Opfølgning

For at sikre forankring af forløbet, aftales altid en opfølgende dialog om forløbets effekt. Effektmåling inddrages for at illustrere udbyttet for kunden.

Kontakt

Fjeldhammervej 15

2610 Rødovre

morten@brggr.com

+45 61 61 29 67