©2019 www.brggr.com.

Brøgger-Teams.jpg

Teams

Sammenhold er en forudsætning

Teamforløb med fokus på at højne sammenholdet og samarbejdet. Facilitering af struktureret samarbejde mod et fælles mål f.eks. strategiarbejde, budgetplanlægning eller projektplanlægning. Forløbene tager afsæt i ordentlighed, sammenhold og nysgerrighed, som vigtige faktorer for at lykkes med det fremtidige mål.

For at blive et højt præsterende team er det essentielt at der er tillid mellem teammedlemmerne. Når tilliden er på plads, kan teamet bedre håndtere de konflikter der opstår. Konflikterne er med til at skabe en retning og en forpligtelse overfor hinanden. Det medfører et naturligt ansvar for teamet og for at nå de resultater teamet skal nå. Teamudvikling forudsætter at teammedlemmerne også er parate til personlig udvikling.

 

Tidligere forløb har f.eks. været:

 • Teamcoaching

 • Workshops 

 • Styrket samarbejde

 • Relationstræning

 • Kommunikationstræning

 • Mental træning - robusthed

 • Strategi / Vision / Mission.

Procesbeskrivelse

Målgrupper:

 • Lederteams

 • Projekt teams


Udbytte:

 • Færre samarbejdsvanskeligheder

 • Færre frustrationer

 • Bedre sammenhold

 • Bedre resultater

 • Alle arbejder i samme retning


Indhold:

 • Samarbejdsfremmende initiativer

 • Værktøjer, der bruges til at øge sammenhold.

 • On-the-job træning, hvor værktøjer og læring bruges i hverdagen.

Tidsplan:

Da alle forløb hos mig er skræddersyede, så aftales indhold og tidsplan med hvert team.