Teamudvikling

Sammenhængskraft er en forudsætning for succes

Teamforløb med fokus på at højne sammenhængskraften og samarbejdet. Facilitering af struktureret samarbejde, mod et fælles mål, f.eks. strategiarbejde, budgetplanlægning eller projektplanlægning. Forløbene tager afsæt i ordentlighed, sammenhængskraft og nysgerrighed, som vigtige faktorer, for at lykkes med det fremtidige mål.

 

Løsningsfokuserede forløb, der giver brændstof til bæredygtig forandring

 

Jeg har brugt Morten i et større strategi forløb, i forbindelse med opstart på en ny ledergruppe, hvor han fungerede som facilitator og coach. Jeg og deltagerne var meget tilfredse med forløbet og resultatet, som alle havde et "ejerskab" til. Mortens empatiske evner kombineret med den sjældne evne til, at være dybt engageret og motiveret i processen, uden at tage ansvaret - kan varmt anbefales.

Karsten Pedersen, Områdedirektør, Nordea

 

Transition

Transition er den udvikling, lederteamet skal gennemgå, for at blive velfungerende og effektivt. Lederteamets sammenhængskraft, er afgørende for organisationens succes. Hvis der ikke er tillid blandt teammedlemmerne, så er det ikke muligt at tale om at være high performing. Som erhvervscoach og lederudvikler, hjælper jeg med at øge selvindsigt, på en tryg og resultatskabende måde, så man får mærkbare resultater, af at arbejde med sig selv og sit lederteam.

 

Typer af ledeteams

- og deres kendetegn

Velfungerende

 • Leverer kvalitet rettidigt

 • Opbygger konstruktiv kommunikation

 • Udveksler holdninger til ansvarsområder

 • Opbygger tillid til hinanden

 • Yder hjælp til de andres problemer

 • Løser relationelle udfordringer

 • Skjuler ikke information eller holdninger

Konfliktfyldte lederteams

 • Snakken i krogene

 • Overflade enighed

 • Åbenlys uenighed

 • Information tilbageholdes

 • Information er magt

 • Mistillid til hinanden

Nye lederteams

 • Udskiftning af individer

 • Stor energi om opgaven

 • Store ambitioner om resultater

 • Usikkerhed om rammer

 • Usikkerhed om opgaven

 • Usikkerhed om de andre i teamet

Højt ydende lederteam

 • Producerer meget

 • Mangler overblik

 • Silo opdelt

 • Misser synergier

 • Glemmer at analysere leverancer

 

Metoder

Teamcoaching

Engagerende proces

Teamcoaching fokuserer på teamets styrker og kompetencer, da de mest effektivt, hjælper jer til at opnå jeres mål. Teamcoaching har fokus på løsninger og fremtid, og vil typisk foregå i et struktureret forløb.

LEGO® SERIOUS PLAY®

Bygger på viden

LEGO® SERIOUS PLAY® metoden, er udviklet af professor Johan S. Roos og professor Bart Victor. Metoden bygger på videnskab, indenfor bl.a. læring og organisationspsykologi og resulterer derfor både i, læring og tillidsopbygning i teamet. Velegnet koncept til nyetablerede teams, og teams, der ønsker et energigivende udviklingskoncept.

5 Behaviours of a cohesive team

Databaseret teamkoncept

Teamværktøj skabt på baggrund af Patrick Lencioni's bestseller af samme navn. Teamprofilen udfyldes og resultatet anvendes til at udpege, hvor det giver størst effekt at udvikle teamet. Et stærkt værktøj til lederteams, der ønsker at blive high performing.

 

Procesbeskrivelse

 

Analyse

Formøde med fokus på ønsket udbytte, hvad er målet med indsatsen? Præcisering af ny ønsket adfærd, samt forventet resultat af udviklingsprocessen. Dialog om mulig effektmåling af indsatsen.

Design

Baseret på resultatet af formødet designes et skræddersyet forløb, der indfrier kundens forventninger til mål og effekt. Forløbet tager hensyn til virksomhedens vision, mission, kultur og lederteamets tilstand.

Eksekvering

Forløbet afvikles med et udvalgt værktøj, der vurderes velegnet til dette lederteam. Mulighed for justering undervejs, hvis det viser sig nødvendigt, for at sikre maksimal læring.

Opfølgning

For at sikre forankring af forløbet, aftales altid en opfølgende dialog om forløbets effekt. Effektmåling inddrages for at illustrere udbyttet for kunden.

Teoretisk grundlag

Alle udviklingstiltag bygger på et velfunderet fundament af teorier indenfor læring, organisatorisk udvikling, organisatorisk psykologi, neuropsykologi, positiv psykologi, emotionel intelligens, systemisk tænkning, narrativ teori, systemisk teori, tillagt min solide uddannelse i, og erfaring med, forandringsledelse. Derudover har jeg gennem de seneste 5 år, arbejdet mere og mere intensivt, med Leadership Pipeline, som værktøj til at forankre ledelsesopgaven.

 

Overblik

Målgrupper:

 • Lederteams

 • Projekt teams

 • Medarbejderteams


Udbytte:

 • Færre samarbejdsvanskeligheder

 • Færre frustrationer i teamet

 • Bedre sammenhængskraft

 • Bedre resultater

 • Alle arbejder i samme retning

 • Større ansvarsfølelse for teammedlemmerne


Indhold:

 • Samarbejdsfremmende initiativer

 • Værktøjer, der bruges til at øge sammenhængskraften.

 • On-the-job træning, hvor værktøjer og læring bruges i hverdagen.

Tidsplan:

Alle forløb er skræddersyede, der aftales indhold og tidsplan med hvert team.

 

Garanti

Kvalificeret facilitering

Processen er sjov, inddragende og til tider, ret krævende for deltagerne, så det er vigtigt at have en erfaren og trænet facilitator. Jeg har siden min træning i metoden, gennemført adskillige forskellige workshops. Derudover har jeg mere end 20 års generel faciliteringserfaring.

 
Kontakt

Fjeldhammervej 15

2610 Rødovre

morten@brggr.com

+45 61 61 29 67